Ana Sayfa | Adres & Telefon | Referanslarımız |

Ürünler sayfamıza hoşgeldiniz!

İlgili bölümü seçerek grup içerisinde yer alan ürünlerimizi görebilirsiniz. Ürünler hakkında daha detaylı bilgi için bize 0312 ve 0312 nolu telefonlardan veya zafer@armatest.com ve hasan@armatest.com e-posta adreslerimizden ulaşabilirsiniz.

İletişim »

Asfalt

Petrol; gaz, sıvı ve katı halde bulunan hidrokarbonlara verilen genel addır. Sıvı hidrokarbonlara ham petrol, gaz halindekilere doğalgaz, katı olanlara ise bileşimlerine göre asfalt-parafin veya bitüm adı verilmektedir.
Kuyudan çıkartılan ham petrolün damıtma işleminden sonra bileşenlerine ayrılmasıyla asfalt, parafin, benzin v.s. elde edilir. Bu işlemden sonra da normal hava sıcaklığında kullanılmayacak kadar katı olan bitüm; benzin, mazot gazyağı ve bunlardan farklı bir teknik olan su ile karıştırılarak inceltilir ve kullanılacak hale getirilir. Bu son aşamada artık asfalt, zemin kaplamalarında kullanılmaya hazırdır.

Asfalt; hava alanlarında ve karayollarında beton asfalta bağlayıcı olarak kullanıldığı gibi, ayrıca su yalıtımında, elektrik sanayiinde, karo ve parke döşemesinde yapıştırıcı olarak da kullanılmaktadır.

Asfalt Test Cihazları

 • Reflüks Ekstraktör
 • Santrifüj Ekstraktör
 • Marshall Kompaktör
 • Arazi Tipi Karot Alma Makinesi
 • Römork Monteli Tipi Alma Makinesi
 • Otomatik Marshall Stabilite Test Cihazı
 • Marshall Kalıp ve Numune Çıkarma Krikosu
 • Asfalt Mikseri
 • Düktilite Test Cihazı
 • Asfalt Penetrometresi
 • Yumuşama Noktası Tayin Cihazı
 • RTFO / İnce Kesit Asfalt Fırını
 • Servo Hidrolik Üniversal Test Sistemi
 • Üniversal Servo Pnömatik Test Sistemi
 • Fatik Yorulma Test Sistemi
 • Roller Kompaktör
 • Tekerlek İzi Test Cihazı
 • Kinematik Viskozimetre Test Cihazı
 • Elektro Manyetik Yoğunluk ve Nem Ölçer
 • Otomatik Penetrometre
 • Otomatik Yumuşama Noktası Tayin Cihazı
 • Gyratory Kompaktör
 • Eğilme Kirişi Reometresi / BBR
 • Basınçlı Yaşlandırma Kabini / PAV
 • Dinamik Kesme (Makaslama) Reometresi / DSR II
 • Dönel Viskozimetre / DV-III ULTRA Reometre